Slider

Ministerstwo Zdrowia przekaże środki finansowe na dofinansowanie informatyzacji POZ w 2018

https://www.gov.pl/web/zdrowie/50-mln-zlotych-trafi-do-lekarzy-poz-na-zakup-sprzetu-komputerowego-oprogramowania-i-szkolen-w-zwiazku-z-informatyzacja-i-wprowadzeniem-e-zwolnienia


Szczegóły i wnioski o dofinansowanie w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 115/2018/DEF

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1152018def,6842.html

Wnioski można składać do 15.12.2018